เด็กจะได้หัดเรียนรู้เกี่ยวกับเรือโนอาห์ที่เป็นเรื่องราวคลาสสิก ได้หัดเปิดปิดประตูเรือ การดูแลสัตว์ ส่งเสริมพัฒนาการความคิดสร้างสรรค์

 

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

สัตว์ภายในชุดตรงกับเรื่องราวของโนอาห์

เรือสามารถเปิด-ปิด ได้ รวมถึงการถอดออกและประกอบใหม่

ขนาด 57 x 33 x 15 ซม.

Similar Posts