Category: ของเล่นเด็ก 1-2 ปี

  • ชุดจำลองเรือโนอาห์

    เด็กจะได้หัดเรียนรู้เกี่ยวกับเรือโนอาห์ที่เป็นเรื่องราวคลาสสิก ได้หัดเปิดปิดประตูเรือ การดูแลสัตว์ ส่งเสริมพัฒนาการความคิดสร้างสรรค์   จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ สัตว์ภายในชุดตรงกับเรื่อง

  • รถดับเพลิงแสนสนุกพร้อมเพลง

    สนุกกับการจำลองเป็นนักดับเพลิงพร้อมเสียงเพลงในการสร้างจินตนาการ โดยที่บันไดฉีดน้ำสามารถเลื่อนขึ้นลงได้ มีเสียงขณะที่กำลังเล่นเพิ่มความเพลิดเพลินให้หนูน้อยได้เป็นอย่างดี   จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ มีมากกว่า 25 เพลง ที่เป็นเสียงและคำพูดของนักดับเพลิง สามารถหมุนบันไดด้านหลังและเลื่อนขึ้นลงได้อย่างง่ายดาย …

  • เรียนรู้ตัวอักษรภาษาอังกฤษกับจระเข้ดิ้นดุ๊กดิ๊ก

    เรียนรู้ตัวอักษรและเพลงไปกับจระเข้ดิ้นดุ๊กดิ๊ก ช่วยให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวอักษรและการออกเสียงที่ถูกต้อง จระเข้สามารถส่ายหัวและเดินไปข้างหน้าได้พร้อมกับไฟสีสันส่วยงาม   จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ มีเพลงและทำนองในตัวมากกว่า 125 เพลงและโหมดการเล่นที่แตกต่างกันออกไป ปุ่มตัวอักษรภาษาอังกฤษ 26 …