Category: เกี่ยวกับของเล่น

 • children-toy-news-site

  ของเล่นเด็กไม่ใช่เรื่องเล็กเสมอ เมื่อการเล่นคือการเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ใหญ่

  คุณจำของเล่นโปรดของคุณตอนยังเด็กได้หรือไม่ มันไม่สำคัญว่ามันจะเป็นตุ๊กตาตุ๊กตาหมี หรือโมเดลทหารพลาสติก เพราะนั่นคือของเล่นที่คุณชื่นชอบ และคุณรักมันมากกว่าสิ่งอื่นใดในโลกนี้ สิ่งที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน ก็คือมันมีอิทธิพลต่อพัฒนาการของคุณอย่างไร ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาของเล่นยังคงพัฒนาความสามารถและทักษะที่เด็กๆ ต้องการ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับชีวิตในอนาคต …

 • 5-types-of-toys-news-site

  5 ประเภทของเล่นที่พ่อแม่ควรรู้ก่อนเลือกซื้อ

  รู้หรือไม่ว่าของเล่นสำคัญกว่าที่หลายคนคิดนัก เพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งแรกๆ ที่เด็กจะใช้เพื่อเรียนรู้ ถ้าศึกษาก่อนซื้อซักนิด แม้ว่าผู้ใหญ่จะมองเห็นว่ามันเป็นแค่ของธรรมดาที่ไม่ได้มีความหมายอะไร แค่ซื้ออะไรไปก็ได้ ขอให้เปลี่ยนความคิดเหล่านี้เสียใหม่ เพราะมันเป็นสิ่งที่ช่วยในการเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กได้มากกว่าแค่สิ่งที่ให้ความเพลิดเพลิน หากรู้อย่างนี้แล้ว เราก็มาดูวิธีการเลือกซื้อของเล่น …

 • Developmental-toys

  แนะนำของเล่นเด็กที่จะช่วยสอนลูกให้มีพัฒนาการที่ดี

  งานของเด็กคือการเล่น วลีนี้นักการศึกษาเคยกล่าวไว้ ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ถูกต้องอย่างมาก เด็กจะสามารถเรียนรู้ เข้าใจ ซึมซับ และมีทัศนคติที่ดีต่อเรื่องราวก็เมื่อพวกเค้าได้เรียนมันอย่างมีความสุข เรียนไปด้วยเล่นไปด้วย ซึ่งการเล่นปนเล่นนั้นสิ่งที่เป็นตัวเชื่อมสำคัญก็คือ ของเล่นเด็ก …