Author: admin

  • เรียนรู้ตัวอักษรภาษาอังกฤษกับจระเข้ดิ้นดุ๊กดิ๊ก

    เรียนรู้ตัวอักษรและเพลงไปกับจระเข้ดิ้นดุ๊กดิ๊ก ช่วยให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวอักษรและการออกเสียงที่ถูกต้อง จระเข้สามารถส่ายหัวและเดินไปข้างหน้าได้พร้อมกับไฟสีสันส่วยงาม   จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ มีเพลงและทำนองในตัวมากกว่า 125 เพลงและโหมดการเล่นที่แตกต่างกันออกไป ปุ่มตัวอักษรภาษาอังกฤษ 26 …