lego

สำหรับเด็กอายุ 7 ขวบขึ้นไปคือเด็กที่เติบโต มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่างๆ อย่างเต็มที่ ดังนั้นของเล่นเสริมไอคิวให้กับพวกเขาไม่จำเป็นต้องเป็นของเล่นพลาสติก ของเล่นกระดาษเหมือนเด็กวัยก่อนหน้านี้แล้วเราสามารถให้เล่นเกมต่างๆ อย่างน่าสนใจเพื่อฝึกไอคิวได้เลย อาทิ

  • เกมคอนโซลต่างๆ จำพวกเกมคอนโซล เพลย์สเตชั่น เกมคอมพิวเตอร์ หรือเกมในมือถือบางอย่างพวกเขาสามารถเล่นได้เพียงแต่พ่อแม่ควรต้องเลือกเกมให้เหมาะสมและดูแลอย่างใกล้ชิดอย่าให้ติดเกมหรือมีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงไม่น่ารักสมวัย
  • เกมเศรษฐี บิงโก เป็นเกมอีกแบบที่เหมาะกับการให้เด็กวัยเหล่านี้ได้พัฒนาทักษะความสามารถเกี่ยวกับการคิดคำนวณ การวางแผน การใช้วิจารณญาณของตนเองเพื่อเป็นผู้ชนะและรู้จักยอมรับความแพ้ในคราวเดียวกันด้วย
  • โอเชลโล่ เกมพลิกสี เกมเรียงตัวเลข เป็นอีกเกมที่ช่วยฝึกทักษะให้เด็กในวัยนี้ได้เรียนรู้วิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การใช้ทักษะด้านความคิดและวิเคราะห์ เพื่อเป็นผู้ชนะอย่างภาคภูมิใจและยังช่วยฝึกทักษะการเรียงลำดับความคิดให้เด็กได้รู้จักคิดแบบเป็นขั้นตอน ฝึกความใจเย็น รู้จักรอคอย รู้จักแพ้ชนะ คือวิธีฝึกพื้นฐานที่ดีต่อการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตต่อไปสำหรับการเล่นของเล่นเหล่านี้
Similar Posts