toy1-3

เด็กในวัย 1-3 ปี เริ่มเข้าสู่วัยที่เรียนรู้ได้บ้างแล้ว มีการหัดเดิน หัดพูด เมื่อเติบโตขึ้นมาหน่อยก็จะเข้าใจอะไรต่างๆ มากมายขึ้น ดังนั้นการเลือกของเล่นให้กับเด็กในวัยนี้ถือว่ามีส่วนสำคัญต่อพัฒนาการมาก หากเด็กเล่นของเล่นที่น่าสนใจ ได้ความรู้จะทำให้พวกเขาฉลาด มีไอคิวดีได้ไม่ยาก ดังนั้นของเล่นที่เหมาะสมกับเด็ก 1-3 ปี อาทิ

  • ตัวต่อเลโก้ ยังฝึกทักษะสำหรับเด็กในวัยเริ่มโตทุกคนที่สามารถเล่นได้ไม่ว่าจะหญิงหรือชาย เป็นตัวช่วยเติมเต็มจินตนาการหนูน้อยให้มีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น รู้จักการเรียนรู้เกี่ยวกับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วย
  • จิ๊กซอว์ต่อภาพ เป็นอีกชนิดที่จะทำให้เด็กๆ ได้เรียนรู้การแก้ไขปัญหา การเผชิญหน้ากับปัญหา ฝึกความอดทน การทำสิ่งใดก็ตามให้ประสบความสำเร็จช่วยให้เด็กได้คิด และเรียนรู้ในสิ่งที่พวกเขาอาจมองว่าทำไม่ได้ให้เป็นผลสำเร็จดังใจหวังซึ่งเกมจิ๊กซอว์มีหลากหลายมากลองเลือกให้เหมาะสมกับลูกดู
  • ของเล่นประเภทเครื่องมือเครื่องไม้ทั้งหลาย จำพวกเครื่องมือช่าง เครื่องมือคุณหมอ ชุดทำครัว และอื่นๆ อีกมากมายเพื่อให้เด็กวัยนี้ได้ฝึกทักษะการทำความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพ ได้ใช้จินตนาการตามการเรียนรู้ของตนเองอย่างเหมาะสม
Similar Posts