toy0-1

เด็กในวัย 0-1 ปี ยังต้องถือว่าเป็นกลุ่มเด็กวัยทารกในช่วง 6 เดือนแรกของเล่นอาจยังไม่ค่อยเป็นสิ่งสำคัญเท่าไหร่นักแต่เมื่อเขาเริ่มผ่านพัฒนาการช่วง 6 เดือนมาของเล่นเสริมไอคิวคือเรื่องสำคัญที่จะช่วยให้เด็กๆ พัฒนาไปตามวัยอย่างเหมาะสม ซึ่งของเล่นที่น่าสนใจของเด็กวัยนี้เพื่อพัฒนาสมองก็มีด้วยกันหลากหลายประเภทให้เหมาะสมกับวัยของพวกเขา อาทิ

  • ของเล่นประเภทรูปทรงและสีสัน เป็นของเล่นในชุดที่จะมีรูปทรงหลากหลาย เช่น สี่เหลี่ยม วงกลม โดยจะมีช่องสำหรับใส่รูปทรงเหล่านั้นพร้อมสีให้ตรงกันจะทำให้เด็กๆ ได้ฝึกเรียนรู้รูปทรงและสีสันอย่างเหมาะสมตามวัย
  • จานเรียนรู้รูปทรงเรขาคณิต ลักษณะเป็นจานแล้วมีช่องเพื่อให้หยอดรูปทรงเรขาคณิตลงไป ให้เด็กในวัยนี้พัฒนาด้านการฝึกรับส่งของ 2 มือ เรียนเรื่องสี รูปทรง การรู้จักส่งของเปลี่ยนมือ ช่วยให้เด็กได้เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์
  • ตุ๊กตาบีบแล้วมีเสียง เป็นของเล่นที่จะฝึกทักษะเด็กในวัยนี้ให้รู้จักว่าเสียงคืออะไร การเรียกเพื่อให้เรียนรู้ทักษะด้านเหล่านี้เป็นทักษะพื้นฐานของเด็ก รวมถึงยังไม่เป็นอันตรายจ่อเด็กๆ อีกด้วย ถือเป็นของเล่นเสริมไอคิวด้านการรับฟังและการได้ยินให้ทารกไม่น้อย
Similar Posts