benefit

เด็กกับของเล่นนั้นเป็นของคู่กันเสมอ ถ้าคุณพ่อ คุณแม่ ช่วยจัดหาของเล่นให้แก่เด็ก โดยดูจากความเหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ การปล่อยให้เด็กได้เล่น ได้ฝึกคิดวิเคราะห์ด้วยตัวเองแล้ว เด็กจะได้รับประโยชน์อย่างมากมาย

ประโยชน์ของเล่นเด็ก

-ของเล่นช่วยฝึกให้เด็กได้ลองใช้ประสาทสัมผัสทางด้านต่างๆ ทำให้ประสาทสัมผัสเกิดความพัฒนาอย่างเต็มที่รวมทั้งช่วยส่งเสริมพัฒนาการในทุกๆด้าน

-ช่วยกระตุ้นความสนใจและความอยากรู้อยากเห็นของเด็ก

-ช่วยตอบสนองความต้องการในการทำกิจกรรมต่างๆ

-ของเล่นทำให้เด็กได้แสดงความรู้สึกนึกคิดอย่างอิสระภายใต้การเล่น

-ของเล่นช่วยหล่อหลอมบุคลิกลักษณะพื้นฐานที่ดีให้แก่เด็ก นอกจากนี้ยังช่วยพัฒนาให้เด็กสามารถเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้

benefit-

เราสามารถแบ่งประเภทของของเล่นในการพัฒนาของเด็กปฐมวัยในด้านต่างๆ ได้ดังนี้

ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย ของเล่นประเภทนี้ช่วยให้เกิดการพัฒนาทางการใช้ประสาทสัมผัส คือ ตา, หู, จมูก, ลิ้น, การสัมผัส ของเล่นประเภทนี้จะให้ประโยชน์ในแบบที่แตกต่างกันไป เช่น เครื่องแขวน ให้ประโยชน์ด้านกล้ามเนื้อตาสายตาเพราะตาต้องกรอกไปมา ทำให้ประสาทตาว่องไว, ฟุตบอลผ้าที่ใช้ผ้าสีสันสดใส ช่วยพัฒนาเรื่องการรับรู้ถึงผิวสัมผัส, ขยำ, ขว้าง, ปา, ของเล่นตักตวงเอาไว้ตักน้ำตักทราย ช่วยพัฒนากล้ามเนื้อบริเวณนิ้วมือ เป็นต้น

ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านอารมณ์ ช่วยส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านอารมณ์ ช่วยให้จิตใจแจ่มใส, เบิกบาน มักมีเสียงและสามารถเคลื่อนไหวได้ โดยเด็กจะสนใจเป็นอย่างมากรวมทั้งสามารถเล่นได้นานๆเช่น กล่องดนตรี, เครื่องเคาะ, เครื่องเขย่า ตุ๊กตาคนหรือสัตว์ หุ่นต่างๆ เป็นต้น

ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสังคม เป็นของเล่นที่เล่นตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป โดยการเล่นร่วมกันนี้ เด็กๆจะได้เรียนรู้เพื่อเข้าใจความคิดความรู้สึกของผู้อื่น การเรียนรู้เรื่องการเอื้อเฟื้อช่วยเหลือ แบ่งปัน ช่วยลดพฤติกรรมการยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางของเด็กได้อีกด้วย ของเล่นประเภทนี้ เช่น เกมบันไดงู, เล่นขายของ, กระโดดเชือก, เกมส์การ์ด เป็นต้น

ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสติปัญญา ช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมและอื่นๆ ของเล่นชนิดนี้ เด็กๆจะรู้สึกสนุกสนานไปกับวิธีการเล่นในรูปแบบต่างๆ บางครั้งอาจมีการแข่งขัน เช่นเล่นฝึกความจำ, การสังเกต, พัฒนาด้านภาษา เป็นต้น

ของเล่นที่ดีต้องเป็นอย่างไร

-เหมาะสมกับวัยของเด็ก

-มีความปลอดภัย, แข็งแรง, ทนทาน, ไม่มีพิษใดๆ ปนเปื้อน ทำความสะอาดได้ง่าย

-ดึงดูดความสนใจ

-ไม่จำเป็นต้องมีราคาแพง

-ช่วยพัฒนาประสาทสัมผัสและการรับรู้ได้เหมาะสมตามวัย

-กระตุ้นให้เด็กเกิดจินตนาการ เกิดความคิดสร้างสรรค์

-มีส่วนช่วยในการพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวต่างๆ เริ่มตั้งแต่ระดับหยาบ ไปจนถึงการเคลื่อนไหวอย่างละเอียดเพิ่มขึ้นตามอายุ เช่น ต่อบล็อก, ลากจูงรถของเล่น, ขี่จักรยาน เป็นต้น

Similar Posts