Author: admin

 • children-toy

  แนะนำของเล่นเด็กอายุ 2 – 3 ปี

  เด็กในช่วงอายุนี้ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เด็กสามารถยืนตรงโดยขาทั้ง 2 ชิดกันได้มากขึ้น ชอบเล่นของเล่นที่ได้ออกแรงเยอะๆ เช่น ของเล่นที่สามารถดึงออกและใส่เข้าไปใหม่ได้ มีความอยากรู้อยากเห็นทุกสิ่งทุกอย่าง ชอบเลียนแบบการกระทำของผู้ใหญ่ เช่น …

 • toy1-3

  แนะนำของเล่นไอคิว 1-3 ปี

  เด็กในวัย 1-3 ปี เริ่มเข้าสู่วัยที่เรียนรู้ได้บ้างแล้ว มีการหัดเดิน หัดพูด เมื่อเติบโตขึ้นมาหน่อยก็จะเข้าใจอะไรต่างๆ มากมายขึ้น ดังนั้นการเลือกของเล่นให้กับเด็กในวัยนี้ถือว่ามีส่วนสำคัญต่อพัฒนาการมาก หากเด็กเล่นของเล่นที่น่าสนใจ …

 • toy0-1

  แนะนำของเล่นไอคิว 0-1 ปี

  เด็กในวัย 0-1 ปี ยังต้องถือว่าเป็นกลุ่มเด็กวัยทารกในช่วง 6 เดือนแรกของเล่นอาจยังไม่ค่อยเป็นสิ่งสำคัญเท่าไหร่นักแต่เมื่อเขาเริ่มผ่านพัฒนาการช่วง 6 เดือนมาของเล่นเสริมไอคิวคือเรื่องสำคัญที่จะช่วยให้เด็กๆ พัฒนาไปตามวัยอย่างเหมาะสม ซึ่งของเล่นที่น่าสนใจของเด็กวัยนี้เพื่อพัฒนาสมองก็มีด้วยกันหลากหลายประเภทให้เหมาะสมกับวัยของพวกเขา …