ของเล่นเด็ก 1-2 ปี

ชุดจำลองเรือโนอาห์

เด็กจะได้หัดเรียนรู้เกี่ยวกับเรือโนอาห์ที่เป็นเรื่องราวคลาสสิก ได้หัดเปิดปิดประตูเรือ การดูแลสัตว์ ส่งเสริมพัฒนาการความคิดสร้างสรรค์   จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ สัตว์ภายในชุดตรงกับเรื่อง

ของเล่นเด็ก 2-4 ปี

children-toy

แนะนำของเล่นเด็กอายุ 2 – 3 ปี

เด็กในช่วงอายุนี้ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เด็กสามารถยืนตรงโดยขาทั้ง 2 ชิดกันได้มากขึ้น ชอบเล่นของเล่นที่ได้ออกแรงเยอะๆ เช่น ของเล่นที่สามารถดึงออกและใส่เข้าไปใหม่ได้ มีความอยากรู้อยากเห็นทุกสิ่งทุกอย่าง ชอบเลียนแบบการกระทำของผู้ใหญ่ เช่น …

ของเล่นเด็ก 5-7 ปี

จะเล่นก็ต้องฟัง Hatchimals Pengualas Egg

ฟักก่อนเล่นกับเจ้า Hatchimals Pengualas Egg อีกหนึ่งของเล่นที่มีลักษณะคล้ายกับ เฟอร์บี้ สามารถแสดงอารมณ์ให้ทราบทางสีของตา ก่อนอื่นต้องเล่นกับ Hatchimals Pengualas …

เกี่ยวกับของเล่น

benefit

ประโยชน์ของเล่นเด็ก

เด็กกับของเล่นนั้นเป็นของคู่กันเสมอ ถ้าคุณพ่อ คุณแม่ ช่วยจัดหาของเล่นให้แก่เด็ก โดยดูจากความเหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ การปล่อยให้เด็กได้เล่น ได้ฝึกคิดวิเคราะห์ด้วยตัวเองแล้ว เด็กจะได้รับประโยชน์อย่างมากมาย ประโยชน์ของเล่นเด็ก -ของเล่นช่วยฝึกให้เด็กได้ลองใช้ประสาทสัมผัสทางด้านต่างๆ …